QRM Begrippen

qrm QRM is een bedrijfsstrategie die tot doel heeft bedrijfsresultaten te optimaliseren door het verhogen van de reactiesnelheid en de flexibiliteit van organisaties. Bij QRM draait alles om tijd. Lees verder >>

 

 Krachtvan6 Om de financiële resultaten van QRM inzichtelijk te maken is er door de grondlegger van QRM, prof. dr. Rajan Suri, in samenwerking met de universiteit van Wisconsin een studie gedaan naar de relatie tussen de reductie doorlooptijd en kosten. Uit deze studie is de ‘Power of Six-regel’ ontstaan. Lees verder >>
LittlesLaw Het significant verkorten van doorlooptijden heeft een groot aantal belangrijke consequenties. Het onderhanden werk (wip) zal recht evenredig afnemen met het reduceren van de doorlooptijd. de Wet van little (little’s law) laat zien wat dit betekend voor uw organisatie. Lees verder >>
SystemDynamics In een systeem dat vol zit, krijg je dat de onderdelen in dat systeem elkaar op een gegeven moment gaan beïnvloeden, ze gaan een reactie bij elkaar oproepen. Het begrijpen hoe dit werkt of beter nog hoe je het voorkomt is van wezenlijk belang om de MCT te reduceren. De snelweg met daarop verkeer is een ideale metafoor om systeemdynamica uit te leggen. Lees verder >>
POLCA POLCA staat voor Paired-cell Overlapping Loop of Cards with Authorization en is een materiaal controle systeem dat gebaseerd is op vrijkomende capaciteit in de volgende bewerkingscel. Lees verder >>
Q-ROC Binnen Lean manufacturing kennen we het begrip werkcellen. deze worden op werkvloeren toegepast en kunnen grote voordelen bieden. Wat we echter niet vaak zien zijn werkcellen met mensen van kantoren. Binnen QRM is het dan ook gebruikelijk om voor de kantooroperaties, al dan niet gecombineerd met werk van de werkvloer, werkcellen te creëren. deze noemen we Quick Response Office Cells (Q-roc). Lees verder >>
QRMcellen Een QRM-werkcel is een gebied waar verschillende bewerkingen op compacte wijze bij elkaar zijn gevoegd. Dus geen functionele structuur maar een structuur op basis van proces en product(groep)-stroom. Deze kunnen zowel op de werkvloer als in het kantoor gevormd worden. Lees verder >>
ftms Om een goede QRM implementatie te kunnen doen begin dan met kijken naar een marktsegment waar mogelijkheden liggen voor een strategie op basis van een snelle respons.Dit noemen we de TMS (Target Market Segment). Lees verder >>
mct Om bij QRM geen verwarring te veroorzaken over het begrip doorlooptijd bestaat er een eenduidige definitie:  De MCT ofwel Manufacturing Critical-path Time. Lees verder >>