The Power Of Six Rule

Een groot struikelblok bij mensen blijkt altijd de vraag te zijn wat QRM nou oplevert. Dit is vooraf moeilijk aan te geven daar de besparingen die behaald kunnen worden uit een dynamisch samenspel van factoren is opgebouwd. Wat men dagelijks ervaart zijn symptomen van iets wat vaak ergens anders en veel eerder zijn oorsprong kent. Deze vervaging en vertraging kost een bedrijf heel veel geld en bovendien is men hier vaak aan gewend geraakt. Sterker nog het brandjes blussen wordt een standaard ding en men haalt er zelfs een bevredigend gevoel uit als men die dag weer een aantal zaken heeft herstelt.

impact doorlooptijd reductie

QRM is weliswaar een redelijk jonge strategie maar grondlegger Rajan Suri is hier al vanaf de jaren negentig mee bezig. Sinds die tijd zijn er zowel in de USA als hier in Nederland een groot aantal QRM implementaties uitgevoerd. Opmerkelijke zaken die uit al deze implementaties naar voren kwamen:

De opbrengsten bij QRM zitten hem o.a. in verlaging van overhead, verlaging van voorraden zowel in grondstoffen halffabricaten als gerede producten, besparing van ruimte, verbetering van kwaliteit, besparingen in materiaal maar ook in directe uren.

Verder biedt QRM allerlei kansen die moeilijk in geld zijn uit te drukken zoals tijd krijgen om te anticiperen op situaties, tijd vrij krijgen voor innovaties en zelfs het vinden van nieuwe product-markt combinaties. Of wat dacht u van een kortere time to market? Een betere arbeidsvreugd?  Er zijn dus een aantal directe besparingen aan te wijzen en een aantal potentiele opbrengsten.

–    Bij de helft van alle implementaties was de doorlooptijd gereduceerd met ongeveer 80%!
–    Gemiddeld bracht dit een kostenreductie van 25%

Studies van al deze cijfers leggen statistisch een relatie vast  tussen doorlooptijdreductie en de gemiddelde besparing. Deze relatie wordt weergegeven met een formule de zogenaamde

Power Of Six Rule

Deze ‘Power Of Six’-regel luidt als volgt:

power of 6 regel website

Hierbij is:
K            de nieuw kostprijs incl. overhaed om één poduct te maken
Ko          de oude kostprijs is de totale kosten incl. overhead om één product te maken
D            de nieuwe doorlooptijd in kalenderdagen van klantbestelling tot levering
Do          de oude doorlooptijd in kalenderdagen van klantbestelling tot levering

Als u nu inschat dat u met uw QRM aanpak 50% op uw doorlooptijd kunt besparen wil dit zeggen dat u statistisch gezien een besparing van bijna 11% mag verwachten. Dit is vaak al meer dan een bedrijf in zijn totaal aan winst maakt dus zeker de moeite waard.