QRM werkcellen

Een QRM werkcel is een gebied waar verschillende bewerkingen op compacte wijze bij elkaar zijn gevoegd. Dus geen functionele structuur maar een structuur op basis van proces en product(groep)-stroom. Deze kunnen zowel op de werkvloer als in het kantoor gevormd worden. In de praktijk zie je binnen QRM vaak  zelfs combinaties waarin zowel directe als indirecte taken zijn opgenomen.

Het concept van fabricage in cellen bestaat al enkele decennia. Deze hebben meestal een lineaire doorstroming met een vaste opvolging van bewerkingen en voorgeschreven takttijden (vaste intervallen), waarbinnen iedere bewerking uitgevoerd moet worden. QRM breidt dit cellenconcept op verschillende manieren uit. QRM-cellen zijn altijd opgezet rondom een nauwkeurig gedefinieerde Product-Markt-Combinatie (FTMS: Focused Target Market Segment).

Er wordt gekeken welke activiteiten/bewerkingen er nodig zijn om het ‘product’ te realiseren. Deze taken worden dan aan mensen toegekend. De mensen hebben niet één functie maar hebben een rol waarin ze een aantal taken vervullen. Het is dus zaak om mensen multidisciplinair te maken. Dit gebeurt door middel van cross-trainen (elkaars werkzaamheden leren uitvoeren). We noemen een cel binnen QRM een Q-ROC, wat staat voor Quick Response Office Cell. Deze kan naast kantoortaken ook taken van de werkvloer bevatten. Er wordt ook altijd naar gestreefd om de Q-ROC fysiek zo dicht mogelijk bij de realisatie van het product te situeren, bijvoorbeeld op de productievloer of in assemblage.

 Wat zijn de voordelen van een QRM werkcellen?

 • Een simpele en heldere productstroom, wat resulteert in:
  • Laag onderhanden werk (WIP) / snelle doorstroming
  • Minder handelingen
  • Makkelijk te managen
 • Verrijking van het werk
 • Verbeterde kwaliteit
 • Reductie van niet waarde toevoegende activiteiten
 • Eigenaarschap!

U vindt meer informatie over het vormen van cellen in appendix C van het boek ‘It’s About Time’.