QRM Register

QRM Register CHet QRM Register® ziet toe op de kwaliteit van de opleiding en waarborgt de juistheid van uitgegeven certificaten.

Kwaliteitsborging van het QRM Register® is in handen van de Advisory Board van QRM Opleidingen.

Inzien QRM register

Alle QRM specialisten worden opgenomen in het QRM register. Wilt u een QRM specialist verifiëren, dan kunt u contact opnemen met het QRM Management Center via 085 – 303 6727 of via info@qrm-managementcenter.nl

QRM Advisory Board

De QRM Advisory Board bestaat uit ervaren QRM Specialisten  (Prof. dr. Rajan Suri en dr. Vincent Wiegel) die zowel nationaal als internationaal aan de wieg hebben gestaan van het ontwikkelen van QRM methoden en technieken.

De QRM Advisory Board komt tenminste één keer per jaar bij elkaar voor een monitorbijeenkomst waar de inhoud en examens van de Alpha, Bèta en Gamma opleidingen en de uitgevoerde opdrachten en case implementaties worden beoordeeld.

Elk lid van de QRM Advisory Board heeft het recht om aangekondigd of onaangekondigd opleidingssessies bij te wonen en de kennis en attitude van QRM trainers kritisch te toetsen. Deelnemers die klachten hebben over de opleidingen kunnen hun bezwaren kenbaar maken aan de Advisory Board.

Voor meer informatie over de QRM Advisory Board, bezwaarprocedures of de monitoringsystematiek kunt u hier contact opnemen.

certificaat bewerkt