QRM Gamma Specialist

In deze roerige tijden is het van levensbelang dat bedrijven snel en effectief op veranderingen reageren. De markt is constant in beweging. Wie vandaag niet scherp reageert is morgen uit de tijd. Organisaties moeten zich hier tegen wapenen door zich te onderscheiden op snelheid en flexibiliteit. QRM Management Center ziet al jaren een stijgende behoefte aan organisatiedeskundigen die bedrijven helpen om dit te realiseren. De opleiding tot QRM Gamma® Specialist is in het leven geroepen om te voorzien in deze behoefte en goed opgeleide organisatiekundigen op te leiden die zowel op theoretisch als op praktisch niveau en zowel op hard (technisch) als soft (sociaal) niveau QRM kennis en kunde kunnen overbrengen.

QRM-gamma-2

Inhoud QRM Gamma® Programma

In totaal kent deze opleiding 15 sessies. Iedere drie weken zal er een bijeenkomst van 1 dagdeel plaatsvinden voor soft skills en hard skills trainingen. Daarnaast zullen er bij bedrijven van de deelnemers bijeenkomsten gepland worden om hun voortgang op het gebied van QRM implementatie te beoordelen.

Tijdens de trainingssessies zal er aandacht besteed worden aan de voortgang van de implementatie bij de deelnemers en zullen optredende bottlenecks behandeld worden. Verder staat per sessie een belangrijk thema centraal.

Voor wie is deze opleiding?

bullet Voor managers die binnen hun bedrijf met QRM aan de slag willen gaan.
bullet Voor externe consultants. 

Opzet

In ons QRM Trainingscentrum en bij de bedrijven van de deelnemers wordt u opgeleid door trainers die op topniveau aantoonbare ervaring hebben met het implementeren van QRM. Onze trainers zijn specialisten die aan de bakermat stonden van de introductie van QRM in Nederland.

Opbrengsten

Na het doorlopen van de QRM Gamma® Specialist opleiding zijn deelnemers theoretisch voldoende onderlegd om zelfstandig een QRM project te initiëren en een QRM implementatie uit te voeren. Verder kunnen QRM Gamma® Specialists als coach een QRM Beta® Specialist begeleiden bij QRM implementaties.

Aantoonbare resultaten

De deelnemer dient de volgende resultaten te kunnen aantonen:

  • In het primaire proces (productie) een MCT factor reductie van 500 (4 punten) en
  • In het secundaire proces (kantoren) een QRM factor reductie van 500 (6 punten)

Examen

Iedere deelnemer zal voor het behalen van het certificaat het examen met goed gevolg af moeten leggen.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie en nieuwe cursustijden of bel:
013 – 542 63 32.

Direct inschrijven?

Ga naar het inschrijfformulier