QRM Bèta Specialist

Na het behalen van de certificering QRM Alpha® Specialist kan men deelnemen aan het  volgende niveau: QRM Bèta® Specialist. Dit opleidingsniveau richt zich vooral op het implementeren van QRM in de eigen omgeving. Deelnemers kunnen deze opleiding succesvol afronden als ze kunnen laten zien dat zij door het implementeren van QRM in een organisatie een aanzienlijke doorlooptijdreductie hebben behaald (geïndiceerd door afname van MCT). Daarnaast leggen de deelnemers een examen af waarin QRM theorieën en methoden op Bèta niveau worden getoetst.

QRM-beta-2

Korte omschrijving QRM Bèta® Specialist

U wordt opgeleid door trainers die op topniveau ervaring hebben met het implementeren van QRM. De sessies vinden plaats in het QRM Trainingscentrum. Daarnaast krijgt iedere deelnemer de mogelijkheid tot 1 dagdeel ondersteuning bij het implementeren van QRM op eigen locatie.

Benaming Gecertificeerd QRM Bèta® Specialist
Vereiste vooropleiding QRM Alpha® Specialist
Duur ca. 1 jaar
Aantal sessies 13
Ondersteuning Per deelnemer 1x een halve dag ondersteuning op eigen locatie bij de implementatie van QRM
Certificering Door behalen van een MCT van 250 in primair proces of 200 in secundair proces of 150  in supply chain. Verder door met goed gevolg het examen af te leggen
Registratie Opname in het officiële QRM Register®
Vervolg QRM Gamma® Specialist
Kosten deelname Indicatie € 3.750,- ex. btw
Kosten (her)examen Indicatie € 175,- ex. btw
Kosten opname in register Indicatie € 100,- ex. btw

Inhoud QRM Bèta® Specialist

Deze opleiding bestaat uit 13 sessies. Iedere drie weken zal er een bijeenkomst van 1 dagdeel plaatsvinden voor zowel soft skills als hard skills trainingen. Tijdens de trainingsessies zal aandacht besteed worden aan de voortgang van de implementatie bij de deelnemers en zullen uitdagingen en ontstane problemen behandeld worden. Verder heeft elke sessie een eigen thema (zie hieronder):

 • Introductie
  Kennismaking en Introductie van persoon, bedrijf en implementatie.
 • Simulatiegames
  Het gebruik van simulatiegames om de werking van QRM over te kunnen brengen.
 • MCT
  Het bepalen van de Manufacturing Critical Path Time.
 • Mens Ontwikkeling
  Deel 1: Het belang van het veranderen van gedrag bij de invoering van QRM.
 • FTMS QROC Supply Chain 1
  De juiste FTMS keuze en bijbehorende QROC.
 • Finance
  Financiën door de bril van QRM.
 • Verkoop en Productontwikkeling
  Het belang van verkoop en productontwikkeling binnen QRM en hoe hiermee om te gaan
 • Mens ontwikkeling
  Deel 2: Het belang van het veranderen van gedrag bij de invoering van QRM
 • POLCA
  De werking en toepassing van POLCA.
 • Systeemdynamica
  Verdieping in systeemdynamica
 • Supply Chain
  Inkoopplan, leveranciersbeoordeling, vendor rating, Onderhandelen, contracten afsluiten
 • Mens ontwikkeling
  Deel 3: Het belang van het veranderen van gedrag bij de invoering van QRM
 • Wrap-up en behandelen specifieke onderwerpen naar behoefte.

Voor wie is deze opleiding?

 • Voor managers die binnen hun bedrijf met QRM aan de slag willen gaan.
 • Voor externe consultants en adviseurs.
 • Voor facilitators van QRM projecten

Opdrachten

Alle deelnemers krijgen de opdracht QRM in hun eigen organisatie te implementeren. De voortgang en eventuele vragen zullen tijdens de bijeenkomsten besproken en beantwoord worden.

Ondersteuning in de praktijk

Iedere deelnemer heeft recht op één bezoek van een halve dag op eigen locatie van een ervaren QRM-specialist die ondersteuning en begeleiding kan bieden bij de implementatie van QRM.

Groepssamenstelling en -grootte

De samenstelling van de groep wordt zo gekozen dat er een goede mix en balans tussen de deelnemers ontstaat. Hierdoor mogen er per groep niet meer dan twee mensen van dezelfde organisatie inschrijven. Om de interactie optimaal te houden is de maximale groepsgrootte ca. 12 personen.

Iedere deelnemer ontvangt:

 • Een werkmap;
 • Per sessie achtergrondinformatie die als PDF beschikbaar wordt gesteld;
 • Publicaties betreffende QRM;
 • Overige benodigde middelen en documenten.

Aantoonbare resultaten

De deelnemer dient de volgende resultaten te kunnen aantonen:

 • In het primaire proces (productie), door het kritieke pad, een MCT factor van 250; of
 • In het secundaire proces (kantoren), door het kritieke pad, een MCT factor van 200; of
 • In de Supply Chain, door het kritieke pad, een MCT factor van 150.

Examen

Het examen zal bestaan uit een toetsing van de praktijk. Iedere deelnemer zal voor het behalen van het certificaat het examen met goed gevolg moeten afleggen.

Certificering

De certificering wordt behaald bij:

 • Deelname aan minimaal 10 sessies;
 • Behalen van één van bovengenoemde MCT-factoren;
 • Het met goed gevolg afleggen van het examen.

Opname in QRM Register®

U wordt als QRM Bèta® Specialist opgenomen in het officiële QRM Register®. Dit register ziet toe op de kwaliteit van de opleiding en waarborgt de juistheid van uitgegeven certificaten.

Opleiding Start:
Heeft u interesse in deze opleiding, neem dan contact met ons op. Bij voldoende cursisten zullen we op korte termijn een startdatum vastleggen.
We zijn bereikbaar op 085 – 303 6727. 

Direct inschrijven?

Ga naar het inschrijfformulier