Procesinnovaties: QRM in de Bouwsector

BRON: ABN-AMRO ABN AMRO Insights

abn Amro artikel dec2015QRM (Quick Response Manufacturing) kan de bouwbranche helpen om sneller en daardoor goedkoper te werken. Ruim vijftien jaar geleden introduceerde Prof. dr. Rayan Suri deze procesverbetermethode, die in de Verenigde Staten al geruime tijd populair is. Ook in de Nederlandse industrie kennen we succesvolle QRM-toepassingen. Maar hoe verbetert QRM de productiviteit en het concurrentievoordeel van fabrikanten? En hoe draagt dit bij aan een geoptimaliseerd bouwproces met nauwere ketensamenwerking en een betere logistiek?

QRM is gericht op een snellere doorlooptijd tussen een product bestellen en afleveren. Dit leidt tot kleinere voorraden en kortere levertijden, en daardoor tot kostenbesparing. Structurele doorlooptijdverkorting zorgt namelijk voor een veel efficiëntere productie en dus voor minder onnodige fouten in het proces. Kortom: het maakt organisaties sneller en slimmer. Zoals we in de inleiding al aangaven, is ‘lean’ ontwikkeld door Toyota om massaproductie te optimaliseren. Hierdoor is dit een interessantere werkmethodiek voor de industrie dan voor de bouwsector. QRM richt zich juist op lage volumes en een hogere variëteit. Dit sluit meer aan op de bouwsector.

‘Next best thing’

Met de opkomst van BIM werkt de bouwketen al steeds meer digitaal en integraal samen. Hierdoor verandert ook de rol van de fabrikant. Deze wordt steeds vaker eerder in het bouwproces betrokken en kan zo beter inspelen op de behoeften van de klant. Tegelijkertijd worden er steeds meer eisen gesteld aan bouwmaterialen en de levering ervan. Dit alles om een zo efficiënt mogelijk bouwproces te bereiken met zo min mogelijk faalkosten.

Kostenreductie door kortere doorlooptijd

Hoe langer de doorlooptijd, hoe meer overhead en indirecte kosten. Tijd is in dit geval letterlijk geld. Tijdwinst in het traject van bestellen tot afleveren betekent dus kostenbesparing. Dit resulteert automatisch in een lagere kostprijs en zorgt daarmee voor een betere concurrentiepositie. Bedrijven die QRM hebben geïmplementeerd, hebben de orderdoorlooptijd met gemiddeld 80% weten te verkorten. En daarmee hun kosten met gemiddeld 15% kunnen verlagen. Kleinere voorraden en kortere levertijden verbeteren de liquiditeit, en dus de toekomstbestendigheid van een onderneming. In de Verenigde Staten, maar ook in Nederland, zijn er bedrijven die kunnen concurreren met lagelonenlanden sinds ze volgens de QRM-methode zijn gaan werken. Sommige hebben de industriële productie zelfs naar eigen land teruggehaald. Interfocos is hier een mooi voorbeeld van. Deze Nederlandse fabrikant heeft de productie van gasen houthaarden in Oost-Europa teruggehaald naar Nederland en de doorlooptijd verkort van 6 weken naar 6 uur.

Wat kan QRM voor de bouw betekenen?

Thomas Luiten Thomas Abn amro artikel dec 2015 thomas luiten
Luiten is oprichter en mede-eigenaar van het QRM Management Center en bracht QRM naar Europa. Als directeur Operations implementeerde hij de methode bij Interfocos. “QRM kan de bouwsector hetzelfde opleveren als wat het voor Interfocos heeft gedaan. Je kunt als fabrikant sneller werken en daardoor veel vlugger reageren op wijzigingen in de markt. Deze manier van werken levert nieuwe en grotere kansen op. Interfocos kan nu bijvoorbeeld in kortere tijd produceren op order dan onze concurrenten uit voorraad kunnen leveren. Producten worden volgens de laatste standaard en de hoogste technologie gemaakt. Doordat fabrikanten sneller en beter de juiste producten ter beschikking kunnen stellen, hoeven uitvoerende partijen minder lang te wachten en kunnen ook zij een betere prestatie leveren.” “De bouwsector kampt met heel hoge faalkosten. Slechte samenwerking is volgens mij de oorzaak hiervan. Het belangrijkste doel van QRM is om een optimale samenwerking te organiseren. Hiermee werk je tegen de laagste kosten, creëer je de beste kansen en kun je faalkosten enorm reduceren. QRM brengt het ondernemerschap terug en geeft het klantspecifieke karakter van de bouwsector een duw in de rug. Deze werkmethode zorgt voor een grote betrokkenheid; werknemers zijn écht bezig met de klant. Bedrijven werken vanuit een andere sturing en worden heel flexibel. Dat maakt het verschil.”

Maatwerk als standaard

Consumenten willen maatwerk, individualisering en eigen herkenbaarheid. Ook in de bouw neemt de vraag naar kleine aantallen en verscheidenheid in producten dus toe. QRM is ontworpen voor bedrijven die standaardisatie en maatwerk moeten combineren. Je verkort de doorlooptijd namelijk door disfunctionele variaties in het proces te elimineren. Deze worden veroorzaakt door bijvoorbeeld systeemfouten, machines die kapot gaan of constant veranderende prioriteiten. De strategische variaties in het proces worden juist benut. Denk aan extra opties op een product, of op maat gemaakte producten waarmee een fabrikant zich onderscheidt en zijn concurrentiepositie versterkt.
QRM laat een bedrijf flexibeler reageren, en dat is waar in de bouwsector steeds meer behoefte aan is. Binnen de bouw hebben bedrijven als Hebo Kozijnen, Hegeman Noord en Aan de Stegge Twello al aangetoond dat QRM-implementatie voor meer efficiency zorgt, met behoud van flexibiliteit. Voor meer bouwvoorbeelden zie:
javelijnweb
QRM Management Center

BRON: ABN-AMRO ABN AMRO Insights

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *