POLCA

De meeste mensen zullen Kanban als materiaal controlesysteem uit Lean Manufacturing herkennen. Kanban kan goed helpen bij het realiseren van pull productie.

Het nadeel van Kanban is echter dat het eigenlijk alleen geschikt is voor repeterende producten. Gezien het feit dat de 21e eeuw markt zich kenmerkt door lage volumes en veel varianten wordt de kans steeds kleiner dat een product repeterend is. Als we te maken hebben met steeds variërende producten dan kunnen we niet meer op productniveau sturen, we hebben simpelweg geen producten liggen. In deze situatie heeft Kanban zijn beperkingen. Binnen QRM is een dergelijk materiaal controlesysteem ontwikkeld: POLCA.

Hoe werkt POLCA?

POLCA is een materiaal controlesysteem dat gebaseerd is op vrijkomende capaciteit in de volgende  bewerkingscel. Werkcellen zijn gekoppeld met één of meerdere werkcellen stroomafwaarts en vormen een loop. In deze loop circuleren een aantal POLCA kaarten. Indien de ontvanger zijn werk af heeft stuurt hij de vrijgekomen POLCA kaart die hierbij hoorde naar zijn leverancier als teken dat deze weer een nieuwe order mag starten. Hij geeft in feite het signaal af dat hij weer capaciteit heeft om een volgend product te kunnen gaan bewerken, welk product maakt niet uit. Een ERP systeem geeft vervolgens aan welke orders geautoriseerd zijn, ofwel aan welk product gewerkt mag gaan worden. Het aantal kaarten in een loop vertegenwoordigt de hoeveelheid onderhanden werk daar.

POLCA staat voor Paired-cell Overlapping Loop of Cards with Authorization en is een combinatie van pull (kaarten) en push (ERP).

 • Een ERP systeem geeft  orders vrij en genereert lijsten met datums waarop een bewerking mag starten (Autorisatielijst)
 • POLCA kaarten worden gebruikt om te communiceren en t.b.v. materiaalverplaatsing tussen cel paren in een ‘loop’
 • POLCA is een capaciteit aanvullend signaal
 • POLCA kaarten zijn niet gelinkt aan producten
 • Kanban daarentegen is een voorraad aanvullend signaal
 • POLCA kaart blijft bij het werk binnen de ‘loop’ en gaat terug naar de eerste cel indien de 2e klaar is

POLCA heeft buiten de voordelen van Kanban een nog lager aandeel onderhanden werk. POLCA is toepasbaar in een engineer-to-order omgeving en in een omgeving met veel klantspecifieke eisen.

QRM POLCA uitlegNet zoals Kanban heeft ook POLCA zijn voorwaarden:

 • Er moeten werkcellen en mechanismen voor flexibiliteit aanwezig zijn.
 • Het ERP systeem moet  corresponderen met de structuur van de organisatie.
 • Er is een grove capaciteit- en doorlooptijdsplanning nodig.
 • Er dient een vrijgavelijst gecreëerd te kunnen worden: Geordend op autorisatiedatum met de volgende cel erin.
 • Manco’s moeten eerst onder controle zijn. 

POLCA is net als Kanban een materiaal controlesysteem. Dit houdt in dat het geen planningsysteem is. De planningtools dienen aanwezig te zijn en vormen de basis om POLCA toe te kunnen passen.

Met POLCA bent u vervolgens in staat om met zeer weinig onderhanden werk opstopping te voorkomen, zodat flow in de keten gehandhaafd blijft. Een QRM implementatie kan nooit beginnen met het introduceren van POLCA. Hiertoe dienen eerst cellen gevormd te zijn. Ook dienen de nodige maatregelen genomen te zijn om doorlooptijden te verkorten en mensen moeten de discipline beheersen om  ook tijdens hoge druk nog niet aan werk te beginnen wat voor later staat.

Lean en Kanban QRM en POLCA
“Verstuur er één; maak er één” Betekent dat er al een product in voorraad ligt om verkocht / verstuurd te worden Doel van QRM is om nog geen werk te starten voordat er een order voor is.
Best geschikt voor producten met vastgestelde opties bovenop een basislijn Werkt op zijn sterkst in een markt van grote mix en ETO producten.
Vereist constante vraag en een vervangingsmarkt. Wordt gebruikt om nieuwe markten aan te kunnen met een karakter van onvoorspelbaarheid, onvoorspelbare vraag en klantspecifieke wensen

U vindt meer informatie over POLCA in appendix E van het boek ‘It’s About Time