MCT

Om geen verwarring te veroorzaken over het begrip doorlooptijd bestaat er een eenduidige definitie: de MCT ofwel Manufacturing Critical-path Time.

MCT =    De tijd in kalenderdagen vanaf klantorder, over het kritieke pad, tot aan de eerste levering van één product

  • Inclusief materialen
  • Inclusief tussenvoorraden
  • Inclusief informatiewachttijden

Hoe stel je de MCT vast in een proces?

We kijken nog even naar die grasmaaier die bij een fabrikant vanuit voorraad geleverd wordt. Stel er wordt  een bestelling geplaatst en 2 dagen later ontvangt men de grasmaaier. Is de MCT nu 2 dagen?

Nee, de levertijd is 2 dagen maar er is, voordat het product op voorraad kwam, al tijd besteed  aan de grasmaaier. Hoeveel? Daarvoor moeten we naar het proces ervoor (upstream) kijken. Dit blijkt een assemblageafdeling te zijn die de grasmaaier in 1 dag in elkaar kan zetten.
Is nu de MCT 3 dagen?
Nee, vóór assemblage zit een productieafdeling, die alle benodigde onderdelen produceert. Stel dat ze daar 5 dagen mee bezig zijn, is de MCT dan 8 dagen?
Nee,  voor productie van onderdelen zijn bepaalde kritische materialen nodig met een levertijd van 14 dagen. Is nu de MCT 22 dagen?
Nee,  we zijn er nog niet, ook de voorraden dienen meegenomen te worden.  In de praktijk wordt bij een wijziging immers eerst geprobeerd deze op te maken i.p.v. weg te gooien. Dit werkt door in de doorlooptijd. Stel dat de voorraden opgeteld 4 dagen zijn dan is uiteindelijk de MCT 26 dagen!

Ofwel een grasmaaier met een levertijd van 2 dagen kan makkelijk een MCT hebben van 26 dagen. Dit houdt in dat 26 dagen voor ontvangst het proces reeds gestart is om de grasmaaier uiteindelijk te kunnen leveren.

MCT Diagram

De MCT wordt weergegeven in een zogenaamd MCT diagram. Hieronder een voorbeeld van zo’n diagram van een versnellingsbak van een vrachtwagen.MCT diagram

Bij een MCT diagram staat het startpunt (dag 0) rechts. Dit is het gezamenlijke punt waar alle activiteiten bij elkaar komen, en waar de klant zijn product of dienst geleverd krijgt. Vanaf dit punt is direct zichtbaar welke doorlooptijden alle verschillende productstromen (sequenties) hebben.  Zo is te zien dat de doorlooptijd van gietstukken 118 dagen is, daarmee de langste is en dus het kritieke pad vormt. Een MCT is een zeer handig hulpmiddel en kent een aantal voordelen:

  • Ten eerste is een MCT diagram eenvoudig te begrijpen. Het vergt weinig uitleg en geeft een helder inzicht.
  • Daarnaast is het kritieke pad in één oogopslag zichtbaar.
  • De wachttijden worden proportioneel in beeld gebracht.
  • Men kan snel keuzes maken waar de meeste doorlooptijdreductie gerealiseerd kan worden.