Hoe bepaal ik voor QRM de doorlooptijd van processen?

In bedrijven en organisaties zijn we doorgaans 20 keer zo lang met iets bezig dan strikt nodig is. De reactiesnelheid op de vraag van onze klant kan vele malen sneller. Wanneer we doorlooptijden tussen de vraag van de klant en de levering verkorten, kunnen we reactietijden snel verbeteren.

noodzaak van QRM

Hoe langer de doorlooptijden, hoe meer werk onderhanden is, hoe groter de kans op wijzigingen, hoe hoger het aantal kwaliteitsissues en hoe moeilijker het wordt de levertijd te halen. Het resultaat hiervan is een ontevreden klant. Bovendien neemt de flexibiliteit af bij de toename van de doorlooptijd. Het resultaat hiervan: ontevreden medewerkers.

Om te kunnen bepalen hoe lang de doorlooptijd bij uw organisatie is, heeft QRM de krachtige meetmethode genaamd tagging ontwikkeld. Hiermee kunt u zelf de wachttijden, bewerkingstijden en daarmee de totale doorlooptijd meten.

Tagging is een simpele en krachtige QRM-meetmethode

De totale doorlooptijd is opgebouwd uit bewerkingstijd (touchtime: de tijd dat we echt met het werk bezig zijn) en wachttijd (white spaces: de tijd dat het werk ligt te wachten). In onderstaand figuur zie je dit weergegeven. Met de tagging meetmethode kunnen we op eenvoudige wijze doorlooptijden en wachttijden in kaart brengen. Door aan een aantal orders een registratieblad toe te voegen en hierop tijden te noteren, wordt duidelijk wat de doorlooptijden van de orders zijn en wat de bewerkingstijden en wachttijden zijn. Wat op het formulier wordt geregistreerd, zijn alle statusveranderingen van een order/werk. Voorbeelden van statusveranderingen zijn het moment van ontvangst en de start of beëindiging order.

mct wachttijd

Hoe gebruik je de tagging meetmethode?

Onderaan deze webpagina vindt u een voorbeeld van een tagging formulier. Druk dit af op gekleurd papier, bij voorkeur rood, zodat het goed opvalt. Kies een order die representatief is voor uw organisatie en niet het formulier aan deze order (de tag blijft gedurende het hele proces gekoppeld aan deze order). Start met de registratie direct bij de aanmaak van de order. Stop op het moment dat de order het bedrijf verlaat: dit is vaak het moment waar op de pakbon wordt uitgeprint. Leg iedereen uit wat de bedoeling is en laat iedereen registreren wanneer hij daadwerkelijk aan de order begint te werken en wanneer hij hiermee klaar is. Ook het moment van overdracht naar de volgende processtap wordt door iedereen vastgelegd.

Een voorbeeld van een ingevuld tagging formulier:voorbeeld tagging formulier