FTMS

Bij de implementatie van QRM is het belangrijk een duidelijke keuze te maken waar als eerst de focus opgelegd wordt. Er zijn al heel wat bedrijven in de valkuil gestapt om in één keer te veel te willen en met een te brede pilot te beginnen. In zo’n geval zijn er heel veel mensen hele lange tijd met een hele hoop zaken bezig, met als gevolg dat er niet echt iets merkbaars verandert en men dreigt te verzanden. Dan is QRM gedoemd te mislukken en gaat de kans voorbij.

De focus moet een omkaderd en goed beschreven gedeelte van de operatie zijn. Het is gebruikelijk om te kijken vanuit de markt.  Begin met kijken naar een marktsegment waar mogelijkheden liggen voor een strategie op basis van een snelle respons. Hier kan ‘markt’ zowel een externe als een interne klant zijn die kortere responstijden wenst. Dit noemen we de TMS (Target Market Segment). Onderzoek wat het product is van dit segment. Een product van kantoorprocessen kan een offerte zijn aan een klant, een inkooporder aan een toeleverancier of een werkorder die aan de productie wordt vrijgegeven. Het hoeft dus niet per definitie een fysiek product te zijn. Het kan ook een dienst zijn. U zult zien dat het kantoorproces van dat product erg lang is en uit vele stappen bestaat. Kijk vervolgens of een gedeelte van dit proces met eenvoudigere stappen kan worden uitgevoerd. Met andere woorden: maak het niet te groot, breng focus aan. Herhaal dit proces totdat u op een onderdeel komt dat de moeite waard blijkt om op te focussen. Dit proces om de FTMS (Focused Target Market Segment) vast te stellen, moet worden uitgevoerd door een cross-functionele groep die bestaat uit mensen van marketing en sales, de desbetreffende kantoren, engineering, inkoop, productie en andere relevante functies. De reden hiervan is dat het brainstormen om een goede FTMS te krijgen de basis is voor het succes van de Q-ROC. Uiteindelijk volgt hier de FTMS voor de Q-ROC uit.

U vindt meer informatie over FTMS in appendix B van het boek ‘It’s About Time’.