Bedrijfsbrede aanpak

QRM is een organisatiebrede bedrijfsstrategie. Laat u niet al te veel afleiden door de ‘m’ van ‘manufacturing’ in QRM: Een effectieve QRM implementatie vergt een proces-georiënteerde (afdeling overschrijdende) manier van denken. Iedereen doet mee want iedereen moet mee:

van de werkvloer tot de directeurskamers.

Anders dan vele andere procesverbeteringstechnieken is QRM een bedrijfsbrede strategie om algehele doorlooptijden te reduceren. In een QRM traject worden zowel kantoormedewerkers als werkvloermedewerkers uitgedaagd om buiten hun afdelingen te kijken. Het traditionele, functie-georiënteerde denken (“Dit is mijn functie, hier ben ik verantwoordelijk voor, meer doe ik niet”) wordt omgezet naar bedrijfsbreed tijdgeoriënteerd proces-denken (“Hoe kan ik er voor zorgen dat werk niet hoeft te wachten en de klant eerder en beter geholpen is?”). Dit houdt concreet in dat de inkoopmedewerkers niet automatisch meer kiezen voor de goedkoopste inkoopprijs, maar voor díe leverancier die het beste past bij de gedachte van korte doorlooptijden en het ritme van de organisatie. Want dat levert uiteindelijk het meeste op.

De cellulaire organisatie

Uit QRM onderzoek blijkt dat een effectieve manier om de Manufacturing Critical-path Time te verkorten is door bedrijven om te vormen van functioneel-afdelingsgerichte organisaties (alle werknemers met dezelfde functie zitten bij elkaar) naar cellulaire, teamgeoriënteerde organisaties (werknemers met verschillende functies werken samen aan een product). Uit onderzoek en ervaring van QRM Management Center blijkt dat in cellulair georganiseerde bedrijven werknemers zich meer verbonden voelen met elkaar, meer verantwoordelijkheid ervaren voor het product dat ze maken en minder de neiging hebben om zaken ‘over de schutting te gooien’ (“Dat is een probleem voor Inkoop, niet voor mij.”). Daarnaast blijkt dat cellulair gegroepeerde organisaties beter kunnen reageren op veranderingen in de markt dan functioneel gegroepeerde organisaties.