QRM Themaworkshop

QRM kent een viertal kernthema’s. Elk thema wordt in afzonderlijke workshops begrijpelijk en concreet gemaakt, zoveel mogelijk afgestemd op uw bedrijfssituatie. In elke workshop gaat het steeds om de bedrijfsbrede aanpak van QRM Oplossingen, om aandacht voor harde, technische aspecten van QRM Oplossingen alsmede voor de zachte, sociale aspecten en om de confrontatie van theorie en praktijk: Wat zegt de theorie? Hoe werkt dat in de praktijk? De medewerkers van QRM Management Center die de workshops geven hebben niet alleen veel kennis van de QRM theorie, maar ook zeer veel ervaring met de praktijk van QRM Oplossingen.

In de workshops zullen uw medewerkers door middel van theoretische uitleg en praktische oefeningen gaan begrijpen hoe zij in hun organisatie doorlooptijden succesvol kunnen beïnvloeden.

De vier thema’s van de QRM Themaworkshops zijn:

  • De Kracht van Tijd
  • Van afdelingen naar cellulair organiseren
  • Systeemdynamica
  • Bedrijfsbrede toepassingen van het ketendenken

Deze workshops worden ook regelmatig georganiseerd voor bedrijven die reeds met QRM bezig zijn, maar nog bepaalde specialistische kennis nodig hebben. Voor meer informatie, neem contact met ons op.