QRM Courses

QRM Opleidingen van het Master Programma

Het QRM Master® Programma is ontwikkeld door QRM Management Center om de verspreiding en implementatie van QRM Oplossingen in Nederland te versnellen en te verbeteren. Hoe meer QRM Specialists®, hoe meer bedrijven leren denken en werken volgens de principes van QRM Oplossingen: en dat is goed voor de Nederlandse economie. Het QRM Master® Programma bestaat uit 3 certificeringniveaus:

QRM Alpha® Specialist

QRM-alpha-2Kennismaking met en diepgaande behandeling van de principes, concepten en methoden die horen bij de verschillende QRM technieken. Deelnemers voeren een groot aantal theoretische opdrachten uit. Toetsing vindt plaats door het uitwerken van een case en het afleggen van een examen. Het slagen voor deze QRM Opleiding is noodzakelijk om toegelaten te worden tot de QRM Beta Opleiding. Lees meer >>

QRM Beta® Specialist

QRM-beta-2 Implementatie van QRM in de eigen werkomgeving. Deelnemers dienen aantoonbaar Manufacturing Critical-path Time (MCT), het kritieke productiepad in hun organisatie af te nemen. QRM Beta® Specialists kunnen in hun eigen organisatie of als consultant aan de slag om QRM te implementeren. Lees meer >>

QRM Gamma® Specialist

QRM-gamma-2

QRM Gamma® Specialists worden opgeleid om anderen te leren QRM principes effectief toe te passen. Het accent binnen deze opleiding ligt dus op het gebied van “train de trainer” en op het ontwikkelen van een eigen, uniek specialisme binnen QRM implementaties. QRM Gamma® Specialists kunnen als QRM opleider aan de slag. Lees meer >>

QRM Register®

Iedereen die slaagt voor een opleiding uit het QRM Opleidingenprogramma wordt opgenomen in het officiële QRM Register®. Lees meer >>

QRM Management Center is the first and only Center of expertise in the Netherlands that develops and gives QRM Courses, but also certifies®. To make sure that you use the revenues of QRM thinking in your organisation in a good and sustainable way, it is worth to train several of your employees to become a certified QRM Specialist®. The QRM Courses train the participants to implement QRM effectively and sustainable, and learn them how to transfer the knowledge in a good way to others.

QRM master C

QRM Courses of the Master Program

The QRM Master® Program is developed by QRM Management Center to accelerate and enhance the spread and implementation of QRM Solutions in the Netherlands. The more QRM Specialists® we have, the more companies learn to think and act according to the principles of QRM: And that will be beneficial for the Dutch economy. The QRM Master® Program consists of 3 certification levels:

QRM Alpha® Specialist

QRM-alpha-2QRM Alpha® Specialist consists of a profound treatment of theory and execution of a great number of assignments. Review of knowledge is done by passing an exam and answering a case. Passing the exam of this QRM Course is necessary to be accepted for the QRM Beta® Course. Read more >>

QRM Beta® Specialist

QRM-beta-2Implementation of QRM in the own working environment. Participants need to show and improve the Manufacturing Critical-path Time (MCT), the critical path of manufacturing in their own organisation. QRM Beta® Specialists can work in their own organisation or as a consultant to implement QRM. Read more >>

QRM Gamma® Specialist

QRM-gamma-2

QRM Gamma® Specialists are trained to teach others to effectively apply the QRM principes. The accent within this course lies on the field of “train de trainer” and on the development ofan own, unique specialism within QRM implementations. QRM Gamma® Specialists can work as QRM trainers. Read more >>

QRM Register®

Everyone who graduates for a course from the QRM Master program will be incorporated in the official QRM Register®. Read more >>