Timmerfabriek Suselbeek

Men wilde bij Suselbeek op korte termijn het modern bedrijfskundig kennis- en inzichtniveau van het ondersteunend- en leidinggevend personeel op een hoger niveau brengen. Waarbij extra aandacht moest worden gegeven aan de visie van de directie naar concrete verbetertrajecten die breed in de organisatie moesten worden gedragen.

In samenwerking met Censor hebben we de doorlooptijd bij Timmerfabriek Suselbeek kunnen verkorten van 19 naar 5 dagen.

Uit de resultaten van de barometer kwam het volgende naar voren

 • Er is behoefte om logistieke, operationele, commerciële en financiële processen nog beter in te richten en integraal op elkaar af te stemmen.
 • Gebrek aan inzicht in de fabriek vormt een obstakel voor Slimmer Produceren en de opmaat naar verantwoorde afleveringen volgens het zogeheten concept III.
 • Het verschil in kennis- en inzichtniveau op bedrijfskundig gebied tussen directie/management en de fabriek is groot.
 • Er is behoefte om ‘in company’ kennis, inzichten en vaardigheden te ontwikkelen en een al voorgenomen veranderproces te begeleiden.

Aandacht voor inhoud

De inhoud van het opleiding- en trainingstraject werd daarop vastgesteld, waarbij vooral aandacht werd besteed aan:

 • ‘veranderbewust’ maken van de deelnemers;
 • bevorderen van Teambuilding, samenwerking en communicatie;
 • ontwikkelen van elementair bedrijfskundig inzicht;
 • optimaliseren van de logistieke structuur;
 • afstemmen van commerciële en financiële processen op vernieuwde structuur;
 • trainen van Lean Manufacturing technieken;
 • opstarten en begeleiden van trajecten om structuur te optimaliseren en een start te maken met “Slimmer produceren”.

Eindresultaat en klantbeoordeling

 • De doorlooptijd is substantieel gereduceerd (van 19 naar 5 dagen).
 • De samenwerking is sterk verbeterd.
 • De medewerkers werken met flexibele functie-uitvoering.
 • Van een functionele inrichting is het bedrijf omgebogen naar een procesgestuurde werkomgeving.

Deze winstpunten zijn met name behaald door

 • De sterke visie en het uitdragen daarvan door de directie.
 • Begeleiding van en sturing op bewustwording van de medewerkers wat heeft geleid tot verbetering van kwaliteit en samenwerking.
 • Medewerkers krijgen daarmee het eigenaarschap van hun werkomgeving (kunnen en mogen hun eigen beslissingen nemen).

Conclusie na evaluatie

De training heeft een zodanig positief effect op de bedrijfsresultaten dat besloten is een vervolg aan de training te geven voor alle overige afdelingen en het personeel.

Bekijk hieronder het interview met directeur Johan Suselbeek over dit traject waarbij in samenwerking met Censor QRM is toegepast.