QRM Maatwerk

We leven in turbulente tijden. Dit vereist dat we snel kunnen schakelen en effectief kunnen inspelen op zich steeds vernieuwende situaties. Hoe doen we dat? Door mensen de vaardigheden en inzichten te geven waarmee ze zelf invloed kunnen uitoefenen op het verbeteren van hun werk en werkomgeving. QRM is zo’n gereedschap en QRM Management Center helpt u QRM in uw organisatie te implementeren. QRM Management Center levert Customized QRM Solutions en maakt zo uw organisatie sneller, slimmer, flexibeler en winstgevender.

QAT’s

QRM Management Center implementeert QRM Oplossingen op technisch-bedrijfskundig niveau (hard) en sociaal-comunicatief niveau (zacht). Dit doen wij door eerst een structurele systeemanalyse te maken van de technische en sociale bedrijfsvoering in uw organisatie en door doorlooptijden en reactiesnelheden te berekenen. Daarnaast doen we een Umfeld-analyse: Wat is de plaats van uw organisatie in de externe markt?

maatwerk

QRM Analysis Time

QRM Management Center stelt lastige vragen, luistert aandachtig en kijkt scherp om de noodzakelijke QRM Analysis Time 1 (QAT1) te maken. Een QAT1 bestaat uit een structurele systeemanalyse, vastlegging bewerkingen- en doorlooptijden, reactiesnelheden en Umfeld-analyse op tijdstip 1.

De gemaakte QAT1 leidt uiteindelijk tot een plan van aanpak, een serie Customized QRM Solutions, die gezamelijk moeten leiden tot doorlooptijdreductie, reactiesnelheidverhoging, flexibeler en daadkrachtiger inspelen op marktveranderingen en uiteindelijk, natuurlijk, verbeterde bedrijfsresultaten.

Wanneer de voorgestelde Customized QRM Solutions effectief zijn geïmplementeerd vindt een QAT2 plaats om het effect van de QRM interventies te kunnen meten. Customized QRM Solutions zijn immers alleen effectief wanneer het verschil tussen QAT1 en QAT2 positief en van voldoende waarde is.