Werkwijze

Bedrijfsbrede aanpak

Uit jarenlange ervaring en onderzoek weet QRM Management Center dat het implementeren van Customized QRM Solutions vooral effectief is wanneer het bedrijfsbreed gedragen wordt en iedereen mee doet. QRM is geen werkvloerbenadering. QRM is een afdelingoverstijgende benadering. Of je nu werkt op een planningsafdeling, inkoop, expeditie, verkoop, productie, werkvoorbereiding of zelfs directie, management, financiën, marketing of personeelszaken, iedereen is nodig om tijd uit de processen te halen en sneller op interne en externe vragen te kunnen reageren.

QRM is een afdelingsoverstijgende, nieuwe manier van denken. Wij helpen u graag deze nieuwe manier van denken, doen en organiseren te implementeren. Neem contact met ons op.

Op het harde en het zachte

De QRM Specialists® van QRM Management Center hebben de afgelopen jaren ervaren dat QRM Oplossingen niet duurzaam effectief zijn wanneer aandacht voor de technische kant van QRM ten koste gaat van de sociale kant van de organisatie.

De QRM filosofie vindt zijn oorsprong in de technische bedrijfskunde, in Operations Management theorieën. Dit heeft er toe geleid dat QRM jarenlang gezien is als een technical engineering methodology. QRM Management Center breekt met deze traditie. QRM is mensenwerk en mensen werken niet als ze louter worden behandeld als units in een bedrijfsstructuur.

Uitgangspunt van de Customized QRM Solutions van QRM Management Center is dat dat de harde, technische structuur van een organisatie (inrichting, procedures, logistiek) invloed heeft op de zachte, sociale cultuur van een organisatie (communicatie, hiërarchie, normen) en andersom. Hard kan niet zonder zacht. Zacht kan niet zonder hard. QRM Management Center erkent dus niet alleen de sturende rol van technische structuren maar ook de kracht van organisatieculturen.

Daarom is er binnen de Customized QRM Solutions van QRM Management Center altijd aandacht voor zowel de zachte, sociale als de harde, technische kant van QRM implementaties. We komen graag langs om dat verder toe te lichten. Neem hier contact met ons op.