Quick Response Manufacturing (QRM) – it’s about time… and time is money!

https://www.qrminstitute.org/qrm-world-conference-2018

“Als het vuur gedoofd is dan komen de wolven”
Thomas Luiten opent de bijeenkomst. Toen Luiten als consultant kennis maakte met het bedrijf zag hij dat er veel te verbeteren was. Grote delen van het productieproces waren uitbesteed naar externe partijen. Hierdoor moest afstemming op grote afstand plaatsvinden, waardoor relaties met klanten en eigen medewerkers instabieler werden. Hierdoor verdwijnt… lees verder.

/>engels vlag   nederlandse vlagworkshop logo website 2.0
In deze roerige tijden is het voor organisaties belangrijker dan ooit dat zij snel en effectief op veranderingen kunnen reageren. De markt is constant in beweging. Wie vandaag niet scherp reageert is morgen uit de tijd. QRM Management Center helpt u te overleven, te groeien en sterker te worden.

Wat is QRM?

Quick Response Manufacturing (QRM) is een bedrijfsstrategie die het bedrijfsresultaat optimaliseert door de snelheid te verhogen waarmee op marktvragen en veranderingen wordt gereageerd. Alles draait om tijd, kostbare tijd, reactietijd, en vooral doorlooptijd.

Factory of the Future 2015 dankzij QRM

Dankzij de implementatie van Quick Response Manufacturing (QRM) is PROVAN winnaar van de Factory of the Future Award 2015. De prijs komt voort uit het ‘Made Different Project’: een programma waarin bedrijven zeven concrete transformaties doorlopen om zich voor te bereiden op toekomstige industriële en zakelijke uitdagingen.  

De PROVAN-QRM-methode is het resultaat van jarenlange research and development. Concreet werkt Provan nu met fabricagefaciliteiten van wereldklasse, geoptimaliseerde digitale processen, human-centered productiefaciliteiten en eco-productie. Dankzij de QRM-methode gaat PROVAN met vertrouwen de vierde industriële revolutie tegemoet. 

Onderstaand filmpje geeft een heldere, beknopte impressie van wat QRM voor PROVAN betekent.

Wat doen we?

Wij zijn het bruisend centrum voor Kennis, Opleidingen en Oplossingen. We verzamelen en verspreiden informatie, we ontwikkelen en verzorgen opleidingen, en we begeleiden bedrijven bij het implementeren van QRM Oplossingen. Wij zijn het eerste Nederlandse QRM expertise- en opleidingscentrum met daadwerkelijke ervaring met QRM implementaties. We weten niet alleen wat QRM is, we hebben ook ervaring met hoe het werkt. qrm grondlegger SuriProf. Dr. Rajan Suri is de grondlegger van Quick Response Manufacturing en heeft zich aan het QRM Management Center verbonden. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze opleidingen gewaarborgd. Bij certificaat-uitreikingen is hij vaak aanwezig. Daarnaast geeft hij diverse masterclasses.

Een mijlpaal bereikt: meer dan 100 QRM Alpha Specialisten!!

Een grote groep geslaagden heeft vrijdag 16 mei hun certificaat voor de QRM Alpha opleiding in ontvangst mogen nemen. Hiermee is het totaal aantal afgestudeerde QRM Alpha Specialisten in totaal boven het honderdtal uitgestegen! lees meerworkshop logo website 2.0

engels vlag   nederlandse vlag

In these turbulent times it is more important than ever for organisations to be able to react on changes quickly and effectively. The market is constantly moving. Who doesn’t react adequately today is old-fashioned tomorrow. The QRM Management Center helps you to survive, to grow, and to become stronger. What is QRM? Quick Response Manufacturing (QRM) is a company strategy which optimises the results of the company by increasing the speed used to respond to market questions and changes. Everything is about time, valuable time, reaction time, and especially lead time. tijd What are we doing? We are a sparkling center for  KnowledgeTraining and Solutions. We collect and distribute information, we develop and perform trainings, and we accompany companies with the implementation of QRM solutions. We are the first Dutch QRM expertise and trainings center with actual experience in  QRM implementations. We do not only know what QRM is, we also have experience in how it works.

qrm grondlegger SuriProf. Dr. Rajan Suri Prof. Dr. Rajan Suri is the founder of Quick Response Manufacturing and he has committed himself to the QRM Management Center. In this way the quality of our courses is guaranteed. He is often present at the certification ceremony. Besides he gives several masterclasses.

Look here for the speech of the first graduation ceremony off the QRM alpha Specialist by Prof. Dr. Rajan Suri.