De kracht van 6-regel

Als QRM goed geïmplementeerd wordt zal dit leiden tot een groot aantal resultaten over een brede linie. Deze resultaten zijn onder te brengen in directe en indirecte resultaten en in kansen.

Directe resultaten:

 • Overzicht / inzicht neemt toe
 • Voorraden nemen af. Zowel van grondstoffen, halffabricaten als eindproducten
 • Er hoeft minder voorgefinancierd te worden
 • Kwaliteit neemt toe
 • Output neemt toe
 • Leverbetrouwbaarheid neemt toe
 • Levertijd kan korter

Indirecte resultaten:

 • Reactiesnelheid verbetert
 • Flexibiliteit neemt toe
 • Minder ruimte nodig
 • Kosten nemen af
 • Werkplezier neemt toe
 • Er komt ruimte om vooruit te kijken i.p.v. brandjes te blussen
 • De relaties met leveranciers worden een stuk beter (partnership)
 • Minder overwerken

Kansen

 • Er zullen nieuwe klanten in beeld komen door de sterk toegenomen prestaties in de markt (groei marktaandeel)
 • Er komt zelfs ruimte om zich op nieuwe producten/markten (PMC’s) te richten waardoor de omzet kan toenemen

Al deze resultaten zullen leiden tot een financieel voordeel. Er is door de grondlegger van QRM, Professor Rajan Suri, in samenwerking met de Universiteit van Wisconsin een studie gedaan naar de relatie tussen de reductie van doorlooptijd enerzijds en de kosten anderzijds. Hiertoe zijn een groot aantal QRM implementaties onderzocht en kwam de volgende relatie naar voren:

 • Bij de helft van het aantal implementaties was de doorlooptijd gereduceerd met ongeveer 80%
 • Gemiddeld bracht dit een kostenreductie van 25%

Hieruit is de ‘Power of Six’-regel ontstaan, die een statistische indicatie geeft van de verwachtte kostenreductie bij een implementatie. Deze ‘Power Of Six’-regel luidt als volgt: 

power of 6 regel

Hierbij is:

K                 = de nieuw te berekenen kostprijs
Ko               = de oude kostprijs
D                 = de nieuwe doorlooptijd
Do               = de oude doorlooptijd

Zie voor meer informatie over wat QRM aan cijfers oplevert het artikel What Kind of “Numbers” can a Company Expect After Implementing Quick Response Manufacturing? van Francisco Tubino & Rajan Suri