De Wet van Little (Little’s Law)

Wat zijn de gevolgen van sterk gereduceerde doorlooptijden?

Het verkorten van de doorlooptijd zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Het significant verkorten van doorlooptijden heeft namelijk een groot aantal belangrijke  consequenties. Hieronder een opsomming van een aantal gevolgen.

Overzicht / inzicht

Ten eerste neemt de hoeveelheid onderhanden werk (WIP) recht evenredig af met het reduceren van de doorlooptijd. De Wet van Little (Little’s Law) luidt namelijk:

WIP = DLT x Aantal orders

Voorbeeld:Naamloos

Deze afname brengt transparantie, we krijgen weer overzicht en inzicht in onze eigen situatie. Bovendien heeft afname van onderhanden werk een sterk psychologisch effect: het werkt stress verlagend, we voelen dat we niet meer zo veel dingen tegelijk hoeven te doen.