QRM vs Lean

Allereerst: Lean en QRM sluiten elkaar niet uit.

Integendeel, de ervaring van QRM Management Center is dat ze elkaar goed kunnen versterken. QRM bevat principes en werkt goed samen met de gereedschappen die ook worden toegepast in Lean Manufacturing (voor meer informatie zie bijvoorbeeld www.procesverbeteren.nl). Een belangrijk verschil tussen QRM en Lean is dat Lean vooral zoekt naar een doorlopend ritme en het reduceren van lokale productieverspillingen in productie, terwijl QRM veel meer ordergedreven is en zich richt op het reduceren van bedrijfsbrede doorlooptijden. Een ander verschil is dat Lean zich vooral richt op de werkvloer en vooral geschikt is voor producten met een stabiele vraag, terwijl QRM zich richt op de gehele organisatie en vooral geschikt is (maar zeker niet uitsluitend) voor variërende vraag en klantordergestuurde productie.

lean vs qrm plaatje

Waar Lean tools zich concentreren op de activiteiten waarbij men met het product bezig is (touch time) en dan vooral van directe medewerkers legt QRM de focus op de tussenliggende wachttijden. De combinatie van Lean en QRM werkt dus alleen maar versterkend.