QRM Boek It’s About TIME

QRM-Its-about-time + prijsIn de eerste 10 jaar van Rajan Suri’s mijlpaalboek Quick Repsonse Manufacturing zijn de innovatieve uitgangspunten van QRM met indrukwekkende resultaten bij vele bedrijven, groot en klein in uiteenlopende bedrijfstakken bewezen. Na jaren QRM workshops gegeven te hebben aan leidinggevenden, heeft Suri een duidelijke beknopte en toegankelijke methode ontwikkeld om de QRM strategie samen te vatten in 4 principes.

  1. De kracht van tijd: de enorme impact die tijd heeft op uw gehele onderneming 
  2. Organisatiestructuur: hoe uw organisatie te organiseren om doorlooptijd te reduceren
  3. Systeemdynamiek: begrijpen hoe interacties tussen orders en bronnen invloed hebben op tijd om betere beslissingen te nemen over capaciteit en serie groottes
  4. Bedrijfsbrede aanpak: QRM is niet alleen een strategie voor de werkvloer, maar voor de hele onderneming inclusief werkvoorbereiding, planning, inkoop, verkoop en productontwikkeling

Nieuwe cases over QRM implementatie in ‘It’s about time’ verduidelijken hoe QRM niet alleen de levertijd vermindert maar vooral de kwaliteit verbetert, bedrijfskosten vermindert en het mogelijk maakt voor bedrijven om een substantieel marktaandeel te verkrijgen. Dit verklaart waarom fabrikanten in hoogontwikkelde landen de QRM strategie kunnen gebruiken om met lagelonenlanden te kunnen concurreren. Bovendien geeft het bruikbare suggesties voor het implementeren van QRM inclusief de financiële administratie, een nieuwe baanbrekende aanpak voor kostentoewijzing en een stapsgewijs proces voor implementatie.

Wanneer de betaling bij ons binnen is, krijgt u de bestelling inclusief bijbehorende factuur zo snel mogelijk toegestuurd. << Terug